MVO gecertificeerd!

25-05-2018
Met het behalen van het MVO certificaat loopt Sepawand voorop als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Met het behalen van het MVO certificaat loopt Sepawand voorop als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Slechts 280 bedrijven in Nederland doen op dit moment voldoende aan maatschappelijk verantwoord ondernemen om in aanmerking te komen voor het "MVO Prestatieladder certificaat"

Sepawand is daar één van en daar zijn we trots op!

Wat is MVO?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) houdt in dat Sepawand zich verantwoordelijk houdt voor de effecten van de ondernemingsactiviteiten op het gebied van ‘People’, ‘Planet’ en ‘Profit’. Sepawand legt daarover verantwoording af en gaat in gesprek met belanghebbenden.

Wij gaan daar zelfs nog een stap verder in door ons te richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor People, Planet en Profit. De drie P’s, People, Planet en Profit, staan bij maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal.

People

Alle mensen die in aanraking komen met Sepawand zijn hierbij van belang. Dus consumenten, afnemers, leveranciers, medewerkers en de maatschappij als geheel. Voor People gaat het om de volgende indicatoren: werkgelegenheid, verhouding werkgever-werknemer, gezondheid en veiligheid, opleiding, onderwijs, aard en organisatie van werk, diversiteit en kansen, mensenrechten: strategie en beheer, Verbod op discriminatie, vrijheid van vereniging en CAO, uitbanning kinderarbeid, preventie van gedwongen en verplichte arbeid, beveiligingsbeleid, rechten van inheemse bevolking, ongewenste effecten op gemeenschap, corruptie, publiek beleid, concurrentie belemmerend gedrag, naleving, gezondheid en veiligheid van consumenten, etikettering van producten en diensten, marketing communicatie, privacy van klanten, naleving.

Planet

Welke milieueffecten veroorzaakt Sepawand? En hoe gaan we hier mee om? De gevolgen van ons productieproces, de materialen die worden gebruikt en de effecten hiervan op de lucht, het water, de bodem en biodiversiteit zijn aandachtspunten. Voor Planet gaat het om de volgende indicatoren: grondstoffen, energie, water, biodiversiteit, uitstoot, afvalwater en afvalstoffen, producten en diensten, naleving, transport.

Profit

Om bestaansrecht te garanderen is het maken van winst een onderdeel van de bedrijfsvoering. Hiermee dragen wij zorg voor continuïteit en ontwikkeling van Sepawand. In het kader van MVO gaat winst niet alleen over wat er aan het einde van de rit onder de streep overblijft, maar ook om innovatie, kwaliteit en reputatie. Voor Profit gaat het om de volgende indicatoren: directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd, positieve bijdrage aan locale economie en bedrijvigheid, bijdrage aan het economisch systeem.